Fanzine i opplag på 100 stk. Sjølvbiografiske dagbokteikningar frå då eg hadde kreft og tida etterpå. 24 sider. Svart/kvitt.